Home‎ > ‎Student Pages‎ > ‎

Instructies voor het redigeren van interviews


EEN NIEUWE PAGINA AANMAKEN

 • Na inloggen op de website komen bovenaan de knoppen "Create Page" en "Edit Page" te voorschijn. Kies Create Page
 • In de volgende pagina kun je de opmaak & naam van je pagina bepalen. Kies als template voor Interview
 • De naam van de nieuwe pagina is gewoon die van de geïnterviewde persoon. Indien je een interview van het Toneelstof-project toevoegt, breid je de naam tussen haakjes uit met de juiste reeks. Dat is respectievelijk Toneelstof 60, 70 of 80 

VORMELIJKE RICHTLIJNEN

 • Het volgende interview dient als vormelijk model bij het toevoegen van nieuwe interviews: Alice Toen (Toneelstof 70)
 • Indien het een nieuw interview betreft: duid datum en plaats goed aan onder de betreffende hoofdingen aan het begin van de pagina
 • Indien het een reeds geredigeerd interview betreft, dat ook van een titel voorzien werd, formatteer deze titel dan als een hoofding (menu Format > Minor Heading h4)
 • Indien het een reeds geredigeerd interview betreft dat begint met een korte bio van de geïnterviewde persoon, plaats deze beschrijving dan onder de hoofding "Bio".
 • Zet de hele tekst in het lettertype Verdana (10pt) en op linkse uitlijning (Align left)
 • Zet vragen en tussenkomsten van de interviewer in vet (bold), en gebruik geen vet in de tekst van de geïnterviewde persoon
 • Zet titels van boeken, toneelvoorstellingen, pamfletten, periodieken... allemaal schuingedrukt (italics)
 • Zet namen van acteurs, schrijvers, regisseurs, dansers... allemaal onderlijnd (behalve als het een persoon betreft die al eerder in de tekst werd genoemd & onderlijnd, en nu opnieuw wordt aangeduid met enkel zijn voornaam of familienaam)
 • Indien je een tekst kopieert & plakt vanuit Microsoft Word, gebruik dan zeker als browser Firefox, anders dreigt de layout verloren te gaan
 • Verwijder overbodige witruimte. Tussen elke paragraaf staat normaal gezien één witregel, maar niet meer.

INHOUDELIJKE RICHTLIJNEN

(Deze richtlijnen hebben enkel betrekking op nog niet geredigeerde interviews)
 • Noteer onderaan het interview de namen van de interviewers en van de redacteurs (net zoals in de Toneelstof-interviews; voorbeeld: Alice Toen (Toneelstof 70))
 • Van elke vermelde naam, groep of instelling moet je de juiste spelling zoeken. Dit is erg belangrijk voor alle toekomstige bezoekers van de website die gebruik zullen maken van de zoekfunctie. Gebruik bestaande databanken zoals data.vti.be, of zoek in krantenartikels (op krantenwebsites, of met een Google-zoekopdracht zoals "frans redant site:standaard.be")
 • Een letterlijk getranscribeerd interview is meestal geen doorlopende, vlot leesbare tekst. De vele afgebroken zinnen, losse uitdrukkingen enz. moeten aaneengeschreven worden tot een vloeiende tekst. Je kunt dus als redacteur zelf nieuwe zinnen vormen, maar gebruik daarbij zoveel mogelijk de woorden van de geïnterviewde en probeer hem/haar zo weinig mogelijk "in de mond te leggen".
 • Verdeel de tekst in coherente paragrafen. Vermijd te lange stukken tekst. (Gebruik de reeds geredigeerde interviews als richtlijn)

COMMENTAREN

Bijdragers aan de website kunnen ook comments achterlaten onderaan de pagina's. Gebruik deze functie om feedback te geven op andere gebruikers. Wanneer je iets merkt in een interview dat jij anders zou aanpakken, doe dan een suggestie via de 'comments'.

Comments