Home‎ > ‎Student Pages‎ > ‎

Instructies Register Performance

HOE EEN EVENEMENT INVOEREN?

 • BEGINDATUM Datum waarop het evenement aanving, in het formaat 1983-10-05 (jaar-maand-dag). Indien maand of dag onbekend, zet dan "00", bijvoorbeeld 1983-00-00 voor een gebeurtenis waarvan je alleen weet dat het ergens in 1983 plaatsvond.
 • EINDDATUM Datum waarop het evenement eindigde, meestal hetzelfde als de begindatum, behalve bij meerdaagse gebeurtenissen zoals een tentoonstelling of een speelreeks van een theaterproductie. (Het evenement hoeft niet op elke dag van de periode te hebben plaatsgevonden -- voor een productie die elke woensdag en zaterdag speelde voor de duur van één maand, voeg je de datum van de première als begindatum en de datum van de dernière als einddatum in.)
 • PLAATS Begin met de stad of gemeente. Probeer de plaats zo nauwkeurig als mogelijk te bepalen inclusief het adres. Bijvoorbeeld "Brussel, Théâtre 140, Eugène Plaskylaan 140, 1030 Schaarbeek".
 • Of wat formeler voorgesteld:
 • StadLocatie (= theater, centrum, museum...), Straat + NrPostcode Gemeente
 • Het is dus goed mogelijk dat 'Stad' en 'Gemeente' hetzelfde zijn, maar ook in dat geval moeten ze beide ingevuld worden.
 • DEELNEMERS Belangrijkste personen die deelnamen aan het evenement (meestal de initiatiefnemers), met voornaam en familienaam, gescheiden door een komma en spatie. Dit kan ook organisaties behelzen. Bijvoorbeeld: "G58, Paul De Vree, Adriaan De Roover, Ruro Durant" of "Luc Deleu, T.O.P. OFFICE".
 • Bij een festival moet je van elke voorstelling of performance die je wil opnemen in het register een afzonderlijk evenement maken, met als titel de eigenlijke titel van de voorstelling. Onder "omschrijving" kun je dan opnemen dat ze in het kader van bijvoorbeeld Kaaitheater Festival plaatsvonden. Ook in het lijstje van deelnemers (waarin ook instituties en organisaties kunnen voorkomen) kun je dan "Kaaitheater" opnemen.
 • TITEL De titel waaronder het evenement werd aangekondigd. Indien er geen titel beschikbaar is, geef dan de kortst mogelijke omschrijving van het evenement. Bijvoorbeeld: "Debat over jazzmuziek".
 • OMSCHRIJVING Alle beschrijvende info die je vindt over het gebeuren, uit een krantenrecensie, aankondiging, pamflet, kunstcatalogus, essay... Probeer zo goed als mogelijk te synthetiseren, voeg originele citaten in indien relevant. Indien je meerdere citaten geeft, voeg dan de referentie plus pagina tussen haakjes toe. Als de omschrijving erg lang wordt, gebruik dan zeker géén harde returns om 'alinea's' te vormen maar scheidt de langere stukken tekst door drie sterretjes (***).
 • BELANGRIJK Probeer bij elk evenement elke kolom in te vullen, ook al heb je weinig info. Dus als je alleen een titel hebt, herhaal je die in de omschrijving, en als je alleen een omschrijving hebt, probeer je daaruit een summiere titel te distilleren.
 • BRONNEN Lijst van bronnen die je gebruikt hebt, met relevante paginanummers (gebruik een afkorting, die verwijst naar het bibliografisch document Bronnen voor Performance/Happening)
Comments