Home‎ > ‎Events‎ > ‎1974‎ > ‎

Masscheroen

Timeline

Date

12 May 1974

Place

-

Participants

Nieuw Vlaams Toneel De Waag // Hugo Claus // Jacky Tummers

"Auteur: Hugo Claus; regie: Jacky Tummers *** naar het wagenspel uit Mariken van Nieumeghen *** “[…] achter een gesloten voordeur en boven een in volledige duisternis gestelde trap, hebben we iets bijgewoond dat men alleen in speciale huizen te zien krijgt. Maar naar die huizen gaat men niet om naar een toneelstuk van Hugo Claus dat “Masscheroen” heet te kijken, men komt er openlijk voor uit: geen toneel en zeker geen kunst, alleen enkele kilo's vlees ter bevordering van de beschaafde omgangstaal. […] Claus heeft in een studentikoze bui laten zien wat hij allemaal durft, dat hij het gezonde publiek durft uitdagen. Hij doet ons denken aan een impotente vent die tevergeefs het bewijs van zijn vitaliteit wil leveren. […] Het stuk zelf? Daar kunnen we niets over zeggen vermits er geen stuk is. Ten minste we hebben tevergeefs naar het stuk gezocht waarover Tindemans (Carlos natuurlijk) in 1968 in de Staatkundige twee kolommen vol schreef […].” [P., 'Masscheroen'] *** “Het Nieuw Vlaams To-neel De Waag speelt mo-men-teel Mas-sche-roen, naar Hu-go Claus. Mas-sche-roen is het verhaal van Ma-rie-ke Van Nie-me-gen. Su-zan-ne Sae-rens speelt Ma-rie-ke. Zij loopt met haar poep bloot. Daar-om moe-ten de toes-schouw-ers een lid-kaart van de V.Z.W. ko-pen. Dan kan de po-li-tie lek-ker niets doen. De po-li-tie was toch al niet van plan iets te doen. In Mas-sche-roen wordt de spot ge-dre-ven met de klei-ne jezus en met god de va-der. Er wordt ook ge-vloekt! Re-gis-seur (de re-gis-seur is de man die zegt waar de spe-lers moe-ten staan) Jac-ky Tum-mers zegt wat hij denkt! Het stuk duur dan ook erg kort. Toen wij naar huis gin-gen re-gen-de het.” [Bert Verhoye, 'Naar Claus. N.V.T. De Waag speelt Masscheroen'. In: Nieuwe Gazet, 24 mei 1974]

Comments