Home‎ > ‎Events‎ > ‎1974‎ > ‎

Partiduur 12345

Timeline

Date

19 January 1974

Place

Antwerpen, ICC, Meir 50, 2000 Antwerpen

Participants

Joris De Laet // Karel Goeyvaerts // Lieve Van Os // Luc Paelinck // Luc Steels // acteurs

C.J., De Nieuwe Gazet 22 jan. 1974: "De Spiegelzaal van het ICC—enkel verlicht door drie met blauw glas afgeschermde spots—bood een ongewone aanblik. Jongelui zaten en lagen op een soort zetels zonder poten—of moeten we zeggen zetelvormige luchtmatrassen; vooraan in de zaal zat een jongemaan in een onfris habiet met een bloem in het knoopsgat bij een piano, naast hem zat een jongeman met een cello en een juffrouw met een viool; rechts stonden de elektro-akoestische instrumenten opgesteld, rechts daarvan een vogelpik, links ervan een bakspel en daarachter in de hoek een drummer met slagwerk. Uit de apparaten steeg aanzwellend en dan weer afnemend geluid op, waarop de slagwerker reageerde, op dat slagwerk reageerden dan weer enkele jongelui; enkele onder hen rezen op, gingen nadrukkelijk staan te staan, anderen begonnen een spelletje petanque, anderen een partijtje vogelpik; ook de piano en de strijkinstrumenten werden af en toe beroerd; een eenzaat ving een spelletje bak aan, hij windt zich op, opwinding die ook anderen aansteekt, er worden kreten geslaakt, licht flitst aan en uit. Maar waar blijft daarin de muziek, zij het dan de elektronische?" (gecit. in Pas 249-250) De fascinatie voor de mogelijkheid van interactieve handelingen van de uitvoerders bracht de Laet (Studio Experimentele Muziek) er toe om in 1974 een reeks van vijf eenmalige concerten te organiseren met als titel Partiduur 12345 - in samenwerking met onder andere Karel Goeyvaerts (Instituut voor Psychoacoustica en Elektronische Muziek), die hij ontmoet had tijdens zijn stage bij het IPEM (Instituut voor Psycho-akoestiek ) in Gent van 1972-1975. Het concept kan serieel genoemd worden, omdat het tweede concert muzikaal materiaal van het eerste gebruikt, het derde van het tweede en het eerste en zo verder. Tijdens deze concerten in het ICC werden er tapes gebruikt (die dus al op voorhand vastgelegd muzikaal materiaal bevatten), maar ook talrijke generatoren, filters, synthesizers en systemen als tape delay, allemaal elementen die op dat moment nog niet veel gebruikt werden in België.

Comments