Home‎ > ‎Events‎ > ‎1972‎ > ‎

De Moord van Faversham

Timeline

Date

From 1972-00-00 to 1973-00-00

Place

Antwerpen, Studio, Maarschalk Gérardstraat 4, 2000 Antwerpen

Participants

Ber Verminnen // Frantisek Stepanek // Serge Adriaensen // Jacky Beks // Hugo Maerten // Marta Molnar // Dirk Rootsaert // Freddy Thieren // Nora Tilley // Erik Verschueren // Karel Vingerhoets // Dirk Celis // Jo Corthals // Lucas Dietens // Lisbeth d'Hondt // Ludo Leroy // Rita Wouters // Zbynek Kolar // René Leys // Mevr. Bertels // Jef Cresens // Studio Herman Teirlinck

Toneelspel in vier bedrijven, auteur onbekend. Workshop 1972/1973. Personages: Arden van Faversham (Ludo Leroy), Franklin, zijn vriend (Karel Vingerhoets), Mosbie (Dirk Celis), Clarke, schilder (Hugo Maerten), Bradshaw, goudsmid (Serge Adriaensen), Michael, knecht van Arden (Lucas Dietens), Greene (Freddy Thieren (13,15,17, 19), Jacky Beks (14, 16, 18, 20)), Black Will, straatrover (Jo Corthals), Shakebag, zijn handlanger (Erik Verschueren), Lord Cheeney (Dirk Rootsaert), Alice, vrouw van Arden (Rita Wouters (13,15, 17, 19), Lisbeth d'Hondt (14, 16, 18, 20)), Suzanna, zuster v. Mosbie (Marta Molnar), Waardin van "De Lelie" (Nora Tilley). Auteur: onbekend - Engels 1586. Vertaling: Bert Verminnen. Liederen (tekst): Bert Verminnen. Liederen (muziek): Lukas Dietens, Karel Vingerhoets, Serge Adriaensen. Ruimte (ontwerp): Zbynek Kolar. Ruimte (uitvoering): René Leys. Kostuums (ontwerp): Zbynek Kolar. Kostuums (uitvoering): Mevr. Bertels. Belichtingstechniek: René Leys, Jef Cresens. Spelleiding: Frantisek Stepanek. Assistentie: Bert Verminnen. ""De Moord van Faversham" is in hoofdzaak een soort gedramatiseerde schelmenroman. Arden van Faversham wordt vermoord door zijn vrouw Alice, en door Mosbie, een lagere landjonker. Alice doet het omdat zij van Mosbie houdt, Mosbie doet het voor de poen. En met kleine zakelijke belangen voor ogen verlenen nog een aantal straatschuimers en dienstboeden hun medewerking aan de steekpartij. Stepanek heeft deze niet zo beste brok theater, boordevol niet evoluerende types in de plaats van karakters, aan stukken gehakt, op zoek naar een aantal benaderingswijzen van moordmotieven. Egoisme, geldzucht, lafheid gaan op die wijze elk hun eigen bestaan leiden. Als dirigent van de groteske treedt Franklin op, vriend van Arden van Faversham. Deze troubadourachtige figuur integreert zich in het schouwspel, bekijkt het gebeuren één tel later van op afstand. Een soort Brechtiaans becommentariërende rol, die meteen ook de hiaten (ontstaan door het maken van coupures) dichtlijmt." *** "Het plateau is gekoncipieerd naar een middeleeuwse scène op de markt die de acteurs op biezonder dynamische wijze bespelen." *** "Van dit vulgair stuk ideologisch teater maken lijkt ons achterhaald. We spelen een a-moraliteit, waaraan spelers en toeschouwers deelnemen langs de vreugde om de teatrale uitdrukking. Etisch zal ieder toeschouwer zich anders gedragen tegenover dit spel."

Comments