Home‎ > ‎Events‎ > ‎1966‎ > ‎

Poëzie in Carré

Timeline

Date

28 February 1966

Place

[Amsterdam, Theater Carré]

Participants

Gust Gils // Simon Vinkenoog

"Februari 1966, Poëzie in Carré. 26 dichters voor 2000 toeschouwers, verspreiding via televisie, radio, boekuitgave de Bezige Bij, en grammofoonplaat." (S. Vinkenoog, Liefde)***"In 1966, meer dan veertig jaar geleden, heb ik Poëzie in Carré georganiseerd, het eerste ware poëziefestival (met 26 dichters) in Nederland. Die happening ontstond niet uit het niets. Het jaar voordien las ik gedichten tijdens het Wholly Communion in de Royal Albert Hall in Londen. Ik trad er onder meer op met mensen die ik al eerder kende (…) Ik zag woorden als confetti over het publiek dwarrelen. Want poëzietheater is veel meer dan voorlezen van gedichten die in wezen geschreven zijn om in stilte te percipiëren. De gedichten die ik voordraag zijn geschreven met het oog op voordracht. Ze vereisen andere stijlmiddelen dan poëzie voor de stilte en de tête-à-tête. Ze zijn een kunst op zich." (De Morgen)***"Carré twintig uur twintig. Het gordijn gaat open. Over de hele breedt van het podium een reeks wit gedekte tafels. Flessen wijn. Glazen. Daarachter vijfentwintig dichters, de prins -A. Roland Holst- in het midden. (...) Linksvoor op het toneel een tafeltje apart voor de presentator, Simon Vinkenoog. Het licht in de zaal dooft. Simon komt naar boven. Met de handen boven de ogen tuurt hij de zaal in. Ja; ze zitten er: alle tweeduizend. In drommen zijn ze komen opzetten, meest jongelieden van tussen de zeventien en vijfentwintig. (...) Tweeduizend jonge mensen, en ieder met een frisse narcis in de hand, bij het binnenkomen van de zaal uitgereikt als kaarsen bij het begin van de paasnachtwake. "Welkom!" roept Simon. Hij maakt het kort, want het binnenkomen heeft al te lang geduurd. Het woord is aan de dichters. Ze krijgen elk zeven minuten, en wie van hen de maat overschrijdt, wordt door Simon met een belletje tot de orde geroepen." Gust Gils las volgende werken voor: 'FINIMEUBLE', 'Sonate van de vindingrijke sjimpansee', 'Sensasiepers' en 'Dankzegging voor de bols'. Simon Vinkenoog bracht volgende werken: 'Nederland', 'Psychedelicatessen', '(Eine kleine Nachtmuzik)' en 'We must experience surrender'. (S. Vinkenoog, Poëzie in Carré) "De lijvige Belg Gils probeerde weer spitsvrolijk te zijn (wat niet lukte)." (S. Vinkenoog, Poëzie in Carré) "Toch is toen gebleken dat de poëzie van Gils geen kasplant is, geen binnenkamerliteratuur: ze swingt!" (Catalogus Demian: Demian stelt voor: gard-sivik avant-garde volgens Gust Gils, Hugues Pernath en Paul Snoek)***"Dit was het grote debuut van Johnny The Selfkicker. Hij werd aangekondigd door Simon Vinkenoog. Samen met Jules Deelder was hij met zijn 21 jaar de jongste performer. Hij las er onder andere het gedicht: ‘Kom toch eens klaar, klootzak’ en werd daarbij uitgefloten en uitgejouwd door het publiek. De opname van de VARA stopt abrupt. Waarschijnlijk heeft iemand uit protest een knop ingedrukt om de opname te stoppen." (Tiendelig audioboek: Johnny van Doorn archief (VPRO) http://download.omroep.nl/vpro/27675736.mp3 Video-opname van deze performance is te zien in de documentaire 'Een valse lente' van Peter Scholten (2003).)***"Ze hebben zich laten horen. Niet allemaal, want Hugo Claus en Paul Snoeck, die andere Vlaming, hadden het af laten weten. Maar de anderen wel. Ze hebben hun woord gesproken, hun geladen taal, hun geheimtaal, hun adresboekentaal, hun speelse taal, hun wartaal en hun obscene taal. (...) Het einde was Simon Vinkenoog zelf, die niet, zoals zovelen van hun onmacht een vermakelijke vertoning maakte, maar die van het middel, de show, het publiek, de geestdrift en de massabegeestering een adequaat gebruik maakte. Hij stond alleen in de spot, wit, boos en geestdriftig, zijn menslievende half geëngageerde, half lyrische tekst uitstotend." (S. Vinkenoog, Poëzie in Carré)***"Tot slot ging Simon Vinkenoog nog even op de moralistische toer (Nederland waarom doe je niets aan de ellende, er is toch woningnood, Nederland waarom laat je alles zo liggen, Nederland etc. etc.) en toen was het afgelopen." (S. Vinkenoog, Poëzie in Carré)

Comments