Home‎ > ‎Events‎ > ‎1963‎ > ‎

Un ton plus bas! Een toontje lager!

Timeline

Date

2 February 1963

Place

Brussel, Vlaams Theater van België, Sainctelettesquare 19, 1000 Brussel

Participants

Marc Eemans // Groep van Watermaal // Tom Gutt // Freddy Beyns // Yves Bossut // Marc Dalain // Nadja Gaumez // Gène Moest // Michel Thyrion // Jean Wallenborn

In het Vlaams Theater van België houdt de voormalige collobarateur Marc Eemans op 2 februari 1960 een lezing over vier schilders, waaronder René Magritte. De groep van Watermaal verspreidt voor het gebouw het pamflet ‘Un ton plus bas! Een toontje lager!’ waarin Eemans’ opportunisme zwaar op de korrel wordt genomen. Tijdens de oorlog had Eemans zich in zijn schrijfsels voor de Duitse bezetter negatief uitgelaten over de surrealisten. Na de oorlog probeert hij zijn collaboratie zoveel mogelijk te verduisteren en profileert hij zich als kunstcriticus die, zoals de groep van Watermaal het formuleert, ‘tracht te leven van hetgeen hij toen bespuwde.’ Tom Gutt en de zijnen, aanhangers van het revolutionaire marxisme en bewust van de onlosmakelijke verbondenheid tussen een artistieke en sociale revolutie, verbieden ‘dit onding en konsoorten de namen van hen, die in onze ogen dit dubbel streven verpersoonlijken, uit te spreken.’ Zo geschiede. De lezing van Eemans verloopt niet ongestoord. Wanneer Eemans over Jean Cocteau praat, begint Tom Gutt zeer luid te lachen en vraagt aan zijn vrienden of de Belgische surrealisten nu Vlaams of Waals zijn. Even later vraagt iemand anders wie Nougé is. Gutt antwoordt dat Marc Dalain Nougé is, terwijl Wallenborn pretendeert dat hij Nougé is. De groep wordt al snel uit de zaal verwijderd.

Comments