Home‎ > ‎Events‎ > ‎1962‎ > ‎

In een haven

Timeline

Date

17 March 1962

Place

[Rotterdam, Nieuw repetitielokaal van het Rotterdams Toneel]

Participants

Werkgroep Rotterdams Toneel // Hugo Claus // Siem Vroom

Auteur: Hugo Claus; regie: Siem Vroom *** "De Werkgroep van het Rotterdams Toneel, heeft zaterdagmorgen in het repetitielokaal van de Rotterdamse Schouwburg zich heel erg pretentieus gedragen, toen ze een Hugo Claus-programma bracht. Jeugdige overmoed is niet erg. Maar wanneer het gevolg daarvan is, dat een artistieke blinddoek wordt gedragen, juist waar frisse artisticiteit zou moeten blijken, gaat men zoeken naar andere motieven, die deze jonge mensen geïnspireerd hebben, zich in een van zoveel zelfoverschatting getuigend programma te presenteren.” [?, 'Hugo-Claus-programma'. In: ?, 19 maart 1962] *** “Het Hugo Claus-programma, zaterdagmiddag door de werkgroep der jongeren van Rotterdams Toneel in het repetitielokaal van het gezelschap gegeven, heeft de goede naam, die deze groep zich door interessante manifestaties had verworven, veel afbreuk gedaan. De voordracht of het voorlezen van de poëzie en proza was in hoofdzaak uitermate vervelend – het meeste werk leende er zich trouwens niet voor – en van de twee eenakters, voor deze gelegenheid te voorschijn gehaald, hebben wij helemaal niets begrepen. Onze indruk was dat deze oeuvres veeleer geschikt zijn als studie-object voor psychiaters dan voor hen die tot taak hebben, van bericht te dienen over dramatische kunst. […] De heer Jacques Commandeur, die zich met het schrijven van een inleiding tot het programma had belast, liet een toelichting achterwege omdat “toelichting bij toneelwerk altijd doet denken aan een gebruiksaanwijzing voor huishoudelijke artikelen”. Jammer.” [?, 'Hugo Claus bij de werkgroep'. In: Nieuwe Rotterdamse Courant, 19 maart 1962] *** “Een belangrijke schrijver en begaafde acteurs, maar deze zaterdagmiddag demonstreerde noch de verdienste van Claus noch de verdienste van de acteurs. Laten wij ons haasten dit alles te vergeten!” [Alfred Kossmann, 'Werkgroep R'dams Toneel met teksten van Hugo Claus'. In: ? , 19 maart 1962] *** “Hij [Claus] had de één akters uit 1952 maar onder het stof moeten laten. Zijn eigen toneelschrijversnaam – door “Bruid in de morgen” en “Suiker” – verloor met deze “hysterische gillen” veel aan glans. De jonge acteurs en vooral jonge actrices – die we ondanks alles bewonderd hebben voor hun enthousiasme en hun prestaties – wisten kennelijk geen raad met dit vreemdsoortige “toneel”.” [Anton Deering, 'Hugo Claus en werkgroep van Rotterdams Toneel: verveling en ergernis'. In: Algemeen Dagblad, 19 maart 1962] *** “[…] zijn eenacter “(M)oratorium” bleek een regelrechte hellegriezel te zijn, voorzien van Draculageluidseffecten en niet veel meer beduidend dan dan infernaal gehuil en geknarsetand van vier vrouwen, die in de verte een man zien martelen tot op het bot. Het incident van de vijfde vrouw, die een vermomde man blijkt te zijn en door twee hellepoortwachters wordt weggesleept om geslacht te worden, kon er alleen maar toe bijdragen de zaak nog lachwekkender te maken. In tegenstelling met dit groteske kabaalnummer, waarin Claus zich uitleeft in Jeroen-Boschachtige visioenen afgewisseld met echt twintigste eeuwse reacties als “ik word hier horendol van” door een van nuchtere hellevegen, die achter een traliewerk het gruwelijk bedrijf van Lucifers trawanten gadeslaat, stond een eerste een-acter “In een haven”. [H.W., 'Hugo Claus-programma geen succes geworden'. In: De Tijd/De Maasbode, 19 maart 1962] *** “Absurd en grappig, boeiend en gruwelijk, satyrisch en cynisch, al deze eigenschappen vindt men in het Hugo-Claus-programma, dat de Werkgroep van het “Rotterdams Toneel” zaterdagdagmiddag in't repetitielokaal van de Rotterdamse Schouwburg ten doop heeft gehouden.” [W. Hartering, 'Nuttige daad van Werkgroep. Claus-programma in Rotterdam boeide'. In: De Telegraaf, 19 maart 1962]

Comments