Home‎ > ‎Events‎ > ‎1957‎ > ‎

Onder het Melkwoud

Timeline

Date

From 1957-11-16 to 1958-02-00

Place

[Hilversum, Theater Gooiland, Emmastraat 2, 1211 NG Hilversum]

Participants

Nederlandse Comedie // Hugo Claus // Han Bentz van den Berg // Johan Fiolet,Truus Dekker // Allard van der Scheer // Dick Swidde // Philippe la Chapelle // Rita Maréchal // Yoka Berretty // Mimi Boesnach // Jaap Maarleveld // André van den Heuvel // Ramses Shaffy // Bert van der Linden // Eli Blom // Wim Vesseur // kinderkoor

Luisterspel van Dylan Thomas (Under Milk Wood, 1953) vertaald als toneelspel *** auteur: Dylan Thomas; vertaling: Hugo Claus; regie en verteller: Han Bentz van den Berg; acteurs: Johan Fiolet,Truus Dekker, Allard van der Scheer, Dick Swidde, Philippe la Chapelle, Rita Maréchal, Yoka Berretty, Mimi Boesnach , Jaap Maarleveld, André van den Heuvel, Ramses Shaffy, Bert van der Linden, Eli Blom; kinderkoor; decor: Wim Vesseur. *** “Hugo Claus heeft een vertaling tot stand gebracht van zo uitzonderlijke kwaliteit, dat een kunstwerk van zelfstandige kwaliteit op basis van een Engelse tekst in ontstaan.” [B. Stroman ‘Onder het Melkwoud meesterlijk vertaald. Hugo Claus streeft Dylan Thomas nabij.’ In: Algemeen Handelsblad, 3 mei 1958] *** “Zelden is een voorstelling zo geestdriftig door het publiek toegejuicht als die van Dylan Thomas’ spel Onder het Melkwoud, zaterdagavond in de Amsterdamse stadsschouwburg, toen na afloop het gordijn open ging en het toneel van onder tot boven volstond met spelers, aangevuld met een hulptroepje van kinderen. Het applaus nam geen einde en groeide aan tot een ovatie. De hulde gold vooral de voorstelling meer nog dan het stuk, als we enkele toevallig opgevangen beoordelingen, na afloop vernomen, mogen zien als vertegenwoordigers van de vox populi.” [Dbg. ‘Première van Onder het Melkwoud’. In: De Nieuwe Dag, 18 november 1957] *** “Men kan zich echter afvragen of men hier nu werkelijk met toneel te maken heeft, omdat immers de personen, slechts in kleine episodes optredend, geen dramatische ontwikkeling vertonen en min of meer als marionetten in de handen van de verteller hun handelingen verrichten. Met enige overdrijving zou men kunnen zeggen dat ‘Onder het Melkwoud’ een vertelling is, waarin de milieubeschrijving gegeven wordt door de ‘verteller’, terwijl de dialogen dan gespeeld worden. De kunst van de toneelspeler, de herschepping, wordt hier tot een minimum teruggebracht. Dit bleek ook tijdens de opvoering, welke de Nederlandse Comedie zaterdagavond in de Stadsschouwburg van het stuk gaf. Want het merkwaardige feit deed zich voor, dat iedereen goed speelde, of althans die indruk maakte, de geroutineerde zowel als de onervarene, de speler met naam zowel als die van het zoveelste plan, de jonge en de oude, de geestdriftige en de lauwe.” [R. Blijstra ‘In Thomas’ Onder het Melkwoud spelen állen voortreffelijk.’ In: Het Vrije Volk, 18 november 1957] *** “Zo werd wat een hoorspel was toch een kijkspel en daarmee tot een gebeurtenis op de planken. Een gebeurtenis vooral, omdat temidden van het al te intellectuele, vaak wat bloedarme toneel van de huidige tijd hier plots een woeste romanticus aan het woord was, een kerel uit één stuk, onontkoombaar van persoonlijkheid, meeslepend van levensdrift, vervoerend van robuuste dichterlijkheid, bovenal een tovenaar met de taal.” [C. Nicolaï ‘Onder het Melkwoud’. In: Dagblad van de Zaanstreek Typhoon, 18 november 1957] *** “De ‘passages, die een betekenis te meer of te duidelijker hebben in het Engels’ zijn in Under Milk Wood niet ‘zeer zeldzaam’ maar zeer talrijk, en ik meen dat ze onder Claus’ behandeling wel degelijk verloren hebben. Om aan te tonen dat een vertaling slecht is, dient men natuurlijk feiten aan te voeren, misvattingen en absurditeiten op te sommen. Dat is in dit geval gemakkelijk. (…) Voor de belangstellende lezer ligt er bij mij een lijst met bijna honderd (100) aperte vertaalfouten ter inzage, waarbij aan interpunctie, valse beeldspraak en rhythme niet of nauwelijks aandacht is geschonken. Dat zou de lijst àl te lang maken. (…) Zou Hugo Claus er niet beter aan doen het vertalen van Engelse literatuur in het vervolg over te laten aan mensen die het kunnen? Zou De Bezige Bij niet beter kunnen letten op wat zij uitgeeft? En zouden de heren recensenten niet eens het origineel willen lezen als ze een vertaling beoordelen?” [Rudy Bremer ‘Hugo Claus op het “heilig aanrecht”’. In: Tirade, juni-juli 1960]

Comments