Home‎ > ‎Events‎ > ‎1957‎ > ‎

Het lied van de moordenaar

Timeline

Date

11 May 1957

Place

Antwerpen, Koninklijke Nederlandse Schouwburg, Komedieplaats 18, 2000 Antwerpen

Participants

Het Nationaal Toneel // Hugo Claus // Fred Engelen

Auteur: Hugo Claus; regie: Fred Engelen; acteurs: Dom de Gruyter, Tine Balder, Jan Cammans, Julien Schoenaerts, Gaston Van der Meulen, Stella Blanchard, Luc Philips, Piet Bergers, Willy Van der Meulen, Lode van Beeck, Raym. Verhaeghe *** Dit stuk van Hugo Claus werd reeds gespeeld in Nederland en door de kritiek met gemengde gevoelens onthaald. Maar de verschillen in beoordeling tussen Vlaams en Nederlands publiek en ook pers, zijn op andere gronden te verklaren en tasten de kwaliteit van het stuk niet aan.” ['Wat brengt de K.N.S. ons nog dit seizoen? Creatie van een nieuw stuk van Hugo Claus.' In: Nieuwe Gids Brussel, 9 mei 1957] *** “Thans brengt de K.N.S. een tweede stuk van Claus “Het lied van de moordenaar”. Het is een ontgoocheling geworden. Het thema interesseert noch boeit. […] De bouw van het stuk getuigt evenmin van groei, en is integendeel een grote stap achteruit in vergelijking met “De bruid in de morgen”. De moordenaar fungeert als de verteller in het luisterspel, een vorm die voor de radio aanvaardbaar is hoewel zelfs niet ideaal en die bovendien na het veelvuldig gebruik doodversleten is geraakt. Op het toneel is deze vorm altijd uit den boze geweest en ook Claus heeft daar niets kunnen aan veranderen. […] Fred Engelen heeft geen moeite gespaard om door zijn regie het stuk te dienen, zodanig zelfs dat we de opvoering kunnen vergelijken met een schitterende etui dat een kostbaar geschenk laat vermoeden, maar bij het openen de ontgoocheling brengt van een lege dop. […] De vertolking was over de hele lijn prima […].” ['Première van “Het lied van de moordenaar” in de K.N.S.-Antwerpen. Schitterende regie van een weinig schitterend stuk.' In: De Nieuwe Gids, 13 mei 1957]

Comments