Home‎ > ‎Events‎ > ‎1954‎ > ‎

Wij wachten op Godot

Timeline

Date

May 1954

Place

Antwerpen, Theater op Zolder, Lange Brilstraat 4, Antwerpen

Participants

De Nevelvlek // Lode Rigouts // Hugo Creve // Blanche Hoostens // Bert Ilegems // Jaques Schelfhaut // Walter Tillemans

Toneelstuk van Samuel Beckett *** Citaat: De Nevelvlek bezit op verre na geen grote acteurs (zelfs geen kleine), en van het stuk is hier niets terecht gekomen, tenzij een dosis verveling en duisternis, waardig van de naam van de inrichtende vereniging. Citaat: Men moet de betekenis van het gebeuren - in zoverre er van een gebeuren spraak kan wezen - gissen. Men is geneigd te gewagen van een gedicht, van een fantazie, van een parade, van cirkusdialogen. We denken aan Jarry, aan Kafka, aan Camus, aan Pirandello, aan Laforgue. We denken aan vele zaken, maar een houvast vinden we niet. [Handelsblad, 1954-05-17, M. Kr.] *** Citaat: De toejuichingen op het slot golden het lofwaardig ijveren van de jonge spelersschaar, om met vooruitstrevende producten op toneelgebied uit te pakken. [Laatste Nieuws, 1954-05-14] *** Citaat: De vereniging importeerde reeds Ionesco en nu Beckett er aan toegevoegd wordt heeft zij onbetwistbaar recht op de onderscheiding van de meest vooruitstrevende vereniging van de stad te zijn. [Nieuwe gazet, 1954-05-15] *** Citaat: Wij kunnen niet anders dan de creatie van 'Godot' met vreugde begroeten, en onze lezers aanzetten de sympathieke groep van 'De Nevelvlek' in de Lange Brilstraat een aanmoediging te gaan geven. Zij verdienen deze alvast omdat zij overtuigd en met overgave acteerden, hiermee het bewijs leverend de 'moeilijke' auteur begrepen te hebben, wat op zichzelf reeds alle lof verdient. [Volksgazet, 1954-05-15]

Comments